Om EnableIT

EnableIT startede den 1. Januar 2002 som en idealistisk virksomhed der er engageret i Open Source og som ønsker at give erhvervslivet adgang til de muligheder og fordele Open Source giver.

EnableIT's medarbejdere har en stærk baggrund, flere med 15+ års erfaring indenfor deres felt, hvilket sikrer dig professionelle IT-ydelser.

EnableIT er fokuseret på Open Source og de fordele det giver til vores kunder, herunder tilbyder vi:

 • Konsulentydelser, i form af design, rådgivning og implementation af sikre, stabile og optimalt ydende Netværks- og Server løsninger, baseret på Open Source Software.
 • Overvågning og automatiseret opsætning af servere, således at du får en god, stabil og ensartet opsætning af dine servere - uanset formål. Se https://obmondo.com

EnableIT skaber kontakten mellem Open Source miljøet, og de virksomheder der ønsker at benytte sig af de muligheder Open Source giver. Vi betragter os som integratorer der samler det arbejde, andre har udført. Vi bidrager aktivt til de produkter Open Source miljøet tilbyder, da de er svære at slå.


Firmaprofil

EnableIT er en virksomhed med bredt funderet medarbejdere og med mere end 20 års erfaring med Operations udvikling (devops), System Administration og drift.

Vi er eksperter i Linux systemadministration og har altid blik for styrker og svagheder ved de enkelte løsninger og har stor erfaring som problemknuser og fejlretter. Vores medarbejdere har sikret mange, også store, kunder en platform som er stabil, fleksibel, håndterbar og højt ydende.

Vores kunder siger selv at de er glade for os, bl.a. pga. følgende:

 • Vi får gjort arbejdet færdigt - hurtigt og veludført
 • Vi finder altid en løsning - også på de svære opgaver
 • Vi arbejder selvstændigt - spilder ikke deres eller deres medarbejderes tid.

Vi har bl.a. stor erfaring med:

 • Performance og drift af systemer der kører nogle af de største hjemmesider i Danmark
 • Loadbalancering og redundans i både store og små miljøer.
 • Programmering i Shell/Bash, PHP og Perl, til bl.a. systemovervågning, cronjobs mm.
 • Netværksprotokoller, herunder ARP, TCP, UDP
 • Applikationsprotokoller, herunder DNS, HTTP, SMTP, LMTP, POP3, IMAP osv.
 • Netværksopsætning og fejlfinding, herunder tcpdump, wireshark/ethereal
 • Systemautomatisering, ved at skrive scripts og programmer og ved brug af Puppet og Cfengine
 • Fejlretning af netværksbaserede systemer
 • Sikkerhed, herunder beskyttelse mod DOS

Vi arbejder primært med følgende Linux platformen, men har også arbejdet med FreeBSD, Windows og UNIX generelt, inkl. HP-UNIX, Solaris og OpenBSD,